Komornik Sądowy
Emil Smolarz
Strona głównaWłaściwość miejscowaLicytacjeWnioskiKontakt z nami
Właściwość miejscowa

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U. 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.).
 
Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pile Emila Smolarza obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Pile.
 
Strona głównaWłaściwość miejscowaLicytacjeWnioskiKontakt z nami